vandenbremt-krabbengang
Publicatie datum

12/10/2016

ISBN

978-94-92339-19-5

 20,00

Krabbengang

Auteur: Stefaan van den Bremt

Stefaan van den Bremt verdient zijn eervolle plaats in de Parnassusreeks: Krabbengang brengt een selectie uit maar liefst 17 bundels en 48 jaar poëzie. Thematisch en vormelijk evolueert het werk constant. In zijn beginjaren verwierf hij een reputatie als politiek en sociaal geëngageerd dichter, rond de eeuwwisseling kwam het accent meer te liggen op de ik-gerichte gedichten. In weloverwogen woorden geeft hij een brede kijk op zijn persoonlijke herinneringen en lees- en kijkervaringen.

Met heldere taal vangt Van den Bremt het ongrijpbare in verrassende beelden. De dichter presenteert de verhouding tussen de versimpelde weergave van de werkelijkheid en de complexiteit van die werkelijkheid zelf. Met een verhelderende inleiding door prof.dr. Dirk de Geest.

Knipsel

Taalgetij

Waar blijf ik met het woord opdat het niet
wegebbe – en voorgoed? Een en al oor
ben ik, een en al schelp waarin teniet-
gegane woordenvloed zichzelf verloor

waar klank verkalkt, al bijna schrift,
een schelpjesschrift vol ingebed
dood tij, tot het verrijst, op drift
in een nog niet ontsloten alfabet.

Over de auteur

Stefaan van den Bremt (Aalst, 1941) debuteerde als dichter in 1968 met de dichtbundel Sextant onder het pseudoniem Stevi Braem en kreeg daarvoor de prijs voor het beste literaire debuut. Hij publiceerde tot nog toe meer dan veertig poëzietitels, waaronder zowel eigen bundels als vertalingen uit het Frans (o.m. Verhaeren en Maeterlinck), Spaans (o.m. Paz en Neruda), en Duits (Brecht en Kafka). Zijn werk leverde hem vele prijzen op: zo ontving hij de L.P. Boonprijs voor zijn hele œuvre, de Koopalbeurs voor letterkunde voor zijn vertaalwerk, en de internationale Poëzieprijs Zacatecas in Mexico.

Recensies

 1. :

  “Van den Bremt gaat erg selectief te werk en bewijst nog maar eens dat selecteren voor hem ook een vorm van herschrijven inhoudt. Heel subtiel spant de dichter de boog over zijn dichterlijk oeuvre (…). Poëzie die in ‘krabbengang’ niet een rechtlijnige, vooraf uitgestippelde baan volgt, maar binnen de context van het moment een meanderend spoor achterlaat waarop de gedichten worden geënt. Zonder dat het nadrukkelijk naar voren wordt geschoven, wordt gaandeweg de bloemlezing duidelijk dat Krabbengang thematisch is opgebouwd rond die gedichten waarin wordt gefocust op het woord zelf. Voor van den Bremt is het dichten nooit een vrijblijvend en/of vanzelfsprekend iets. Zijn evolutie als dichter is gepaard gegaan met een steeds weer opduikend gevoel van aarzeling die zekerheden onderuithaalt.”

  Jooris van Hulle, Poëziekrant, 2017

 2. :

  “In zijn boeiende en verhelderende inleiding omschrijft Dirk de Geest de uitgave als een ‘afspraak met de geschiedenis’. De geschiedenis van een oeuvre uiteraard, waarin de gedichten die van den Bremt selecteerde in hun onderlinge relatie een thematische eenheid vertonen rond de uitgesproken manier waarop de dichter focust op het woord.”

  Jooris van Hulle, Kunsttijdschrift Vlaanderen, 2018

 3. :

  “Hij heeft een gevarieerd en uitgebreid oeuvre op zijn naam, poëzie, maar ook toneel, vele vertalingen, onder meer werk van Bertold Brecht, een voorbeeld voor hem. Net als hij werd hij een politieke dichter, een schaarse soort in onze letteren, zeker politieke dichters die het niet bij leuzen laten. Toch is hij meer een dichter van de tuin dan van de straat, zoekt hij eerder de stilte dan het tumult. Wie weet bracht dan van den Bremt uiteindelijk, hij was toen zeventig, in Zeeland (….).”

  Mario Molegraaf, Provinciaal Zeeuwse Courant, 2017

 4. :

  “Stefaan van den Bremt (…) maakte verre reizen, maar zijn verhalen komen toch vooral van dichtbij. Heel lang woonde hij in Vorst (…). En vervolgens (…) Zeeland, ‘land van aankomst’ noemde hij het in een recent gedicht uit ‘Krabbengang’, een bloemlezing uit eigen werk. Waar hoort hij het meeste thuis? Laten we in ieder geval instemmen met dichter en bespreker Piet Gebrandy die in 1998 een mooi stuk over van den Bremt besloot met de oproep: ‘Poëzielezers aller Nederlanden, verenigt u en sluit deze Vlaming in uw hart!’”

  Mario Molegraaf, Provinciaal Zeeuwse Courant, 2017