VerbaalPraet-InhetspoorvanVergilius
Publicatie datum

13/12/2017

ISBN

978-90-79433-77-3

 20,00

In het spoor van Vergilius

Auteur: Milton Stijn Praet Strabo Wim Verbaal

Van alle dichters die Europa ooit heeft voortgebracht, is Vergilius allicht de meest invloedrijke. Deze bundel brengt drie gedichten bij elkaar uit verschillende bloeiperiodes van de Latijnse literatuur na de Oudheid. In De besloten tuin (842-849) schenkt de karolingische monnik en abt Walafried Strabo nieuw leven aan het vergiliaanse leerdicht. In Het verhaal van de ezel (ca. 1200) maken we kennis met een prins die als ezel wordt geboren, een sprookjesachtig avontuur in een spotepisch formaat. Tot slot neemt John Milton met zijn klassiek bucolische Klaaglied om Damon (1645) niet alleen afscheid van zijn gestorven vriend Charles Diodati, maar ook van het Latijn als dichterlijke taal…

Knipsel

De bruidegom trok plots zijn ezelsmantel uit,
het vel viel af, hij werd een nieuwe mens.
Het meisje zag het heerlijk lijf van haar adonis,
pas nog maar een lelijke verschijning.
Door zijn ongeziene schoonheid overweldigd
zwom ze regelrecht in Venus’ net.
Toen sloegen ze hun armen om elkanders nek
en brachten zij hun lippen bij elkaar.
Terstond sprong hij in bed en zij hem achterna.
De rest is tussen hen en hun matras –
hoewel ik niet denk dat hun gluurder nog moest raden
wat en hoe er daar die nacht gespeeld werd.

uit: Het verhaal van de ezelASINARIUS

Over de auteur

Prof. dr. Wim Verbaal (Eindhoven, 1960) is als hoofddocent Latijnse taal en literatuur verbonden aan de afdeling Latijn binnen de vakgroep Letterkunde aan de Universiteit van Gent. Hij bracht bij Uitgeverij P reeds Rutilius Namatianus’ Langs Romeinse kusten (2004) uit. Dr. Stijn Praet (Aalst, 1986) behaalde zijn doctoraat in de Letterkunde in Gent en was vervolgens verbonden aan de Universiteit van Stockholm en Harvard. Sinds 2017 werkt hij als doctor-assistent in de vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent.


Recensies

Er zijn nog geen reviews.