Activiteiten

Nieuwsflits

Jana Arns wint met haar prachtige debuut
Status: het is ingewikkeld
de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen 2017.
Lezen waarom? Bestel het boek hier!


Schermafbeelding 2017-11-20 om 15.55.25

OPEN POORT

Uitgeverij P zet de poort open voor een unieke kijk achter de schermen van 27 jaar poëzie-uitgaven
Poëzie & kunst aan feestelijke kortingen
20% tot – 70%

zaterdag 16 & 23 december 
zondag 17 & 24 december

van 11u tot 18u30
(Zondag 24 december tot 14u)

Met gratis geschenk bij aankoop vanaf 3 boeken!
Wees welkom!

Sint-Antoniusberg 9
3000 Leuven
contact@uitgeverijp.be

 


Boekvoorstelling

Kijk: verschaving

Bart Vonck

Donderdag 30 november 2017 om 20 uur
Gemeenschapscentrum de Pianofabriek, Fortstraat 35 te 1060 Sint-Gillis (Brussel)

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

0 Bart Vonck verwelkomt.
0 Dichter Bart Vonck spreekt met literair vertaalster Katelijne de Vuyst over Kijk: verschaving.
0 Bart Vonck leest gedichten voor.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Receptie in de bar van de Pianofabriek.

Uitkijkend 

Zoals hij mij de wereld zag, keek ik zijn ogen uit

verblind door schitter die nog niet bestond – een

blik kan in het kijken zich vergissen, maar niet in jou,

want waar je was ben ik je uit het oog verloren.

Poëzie is het laboratorium van de taal waarin de dichter nieuwe verbindingen tussen de woorden probeert te smeden. Vreemde woorden komen thuis of trekken weg, ook hier is migratie en ontvangst de onaantastbare voorwaarde om te (over-)leven. De dichter ondergaat wat in de taal gebeurt, maar niet als een willoos individu. Hij moet op ontvangst open staan, hij moet het vreemde toetsen aan het eigene dat al niet meer bestaat. Alles is (in) verandering, niets is bij voorbaat in kaart gebracht. Verstarring is het grootste gevaar, de gemakkelijkste oplossing. De lezer kan zich lenig maken aan de lectuur van een gedicht. Lenig worden ook de woorden als ze bijna als natuur op de taal verworven, verworden zijn.

Bart Vonck (Brugge, 1957) is dichter, literair vertaler (vooral van poëzie) en criticus. Hij vertaalde o.m. F.G. Lorca, P. Neruda, F. Jacqmin, G. Vaes, A. Gamoneda, Ch. Maillard, J.A. Valente, J.L. Ortiz, R. Domeneck en bloemlezingen uit de hedendaagse Spaanse en Braziliaanse poëzie. Zijn bundel Wanvuur (Uitgeverij P, 2008) werd in het Frans vertaald als Malfeu (2012) en zijn voorlaatste boek Teloor, zalig (Uitgeverij P, 2014) zal als En perte, délicieusement in het voorjaar van 2018 bij Uitgeverij Le Cormier verschijnen.


Boekvoorstelling

Toverstroming

Ann Van Dessel

Zaterdag 2 december 2017 om 20.00 uur
Parochiekerk van Haacht-station, Pleinstraat 2 in Haacht

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

o Erik Vlaminck en Ann Van Dessel laten de gedichten uit Toverstroming meerstemmig spreken.
0 Een muzikale verrassing zorgt voor de omkadering.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Receptie met signeergelegenheid.

en altijd wint het tomeloze water

hij leeft van blauwe lucht, denkt aan een dag in mei,
aan een glinsterend landschap na een onweer en misschien
einde oogst ergens stranden in een tentje.

zij jut het strand op, zomert lang voor mei begint,
trekt al haar landschappen open, glinstert de lucht vol
blauweregen en spant zich op als een onweer in een tent.

klein van zoveel water steekt hij de vloedlijn over,
kijkt niet om, loopt uit in zee.

Luchtig en speels als roodkapje in een wonderbaarlijk maar duister bos, tussen luid en wit. Erotiek, vaderschap, leven tussen lijden en sterfelijkheid, de schoonheid van de wereld en haar ondergang: Van Dessel dicht een aanvaarding van het leven zoals het is.

Over haar spraakmakend debuut Een kei in duren schreef recensent Stefan Van den Bossche in De Leeswolf: “(…)Haar taalgebruik is parlando, de gehanteerde woordenschat past in een uit de jaren tachtig herkenbaar idioom dat veeleer benaderend is, strelend, liefkozend misschien. (…) Van Dessel streeft naar een uitgepuurde vorm met een zuivere boodschap.”

In Toverstroming bloeit Van Dessels dichterschap verder open: een aangrijpende bundel is het resultaat.

Ann Van Dessel (1961) werkt als pedagogisch begeleider. Bij Uitgeverij P verscheen in 2012 Een kei in duren. In samenwerking met dichterscollectief Pazzi di Parole verscheen in 2015 de stiltebundel Een kier in het rumoer en in 2017 Lopen op los zand, gedichten om kanker neer te schrijven. Als dichter zoekt ze voortdurend naar vormen om poëzie van haar voetstuk te halen en terug aan de mensen te geven. Want poëzie is van iedereen. En iedereen is poëzie.

Meer info op annvandessel.com


Boekvoorstelling

Homerische miniaturen

150 vergelijkingen uit Ilias en Odyssee

Vertaling: Patrick Lateur

Nawoord: Kristoffel Demoen, UGent

Dinsdag 19 december 2017 om 20 uur
in de KANTL, Koningstraat 18 te Gent

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

o Vertaler Patrick Lateur verwelkomt.
o Collega-auteur Patrick De Rynck leidt Homerische miniaturen in.
o Paul Van Gysegem, contrabas, verzorgt de muzikale intermezzi.
o Patrick Lateur leest voor uit Homerische miniaturen.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Receptie in de salons met signeergelegenheid.

 

Zoals een everzwijn van alle kanten
door sterke, jonge kerels met hun honden
bestookt wordt: uit het dichte kreupelhout
kwam het tevoorschijn en het scherpte juist
zijn blanke tanden met zijn kromme kaken;
ze stormen op hem af van alle kanten,
zijn tanden knarsen luid en hoe geducht
de ever ook mag zijn, toch wachten zij
zijn aanval af, en zonder aarzelen –
zo werd ook Odysseus, Zeus’ lieveling,
bestookt van alle kanten door Trojanen.

Ilias 11.414-420

 

Zoals voor zwemmers land in zicht een bron
van vreugde is, nadat op zee Poseidon
hun sterk gebouwde schip aan stukken sloeg
gedreven door geweld van golf en wind:
slechts weinigen zijn aan de grijze zee
ontsnapt al zwemmend naar het vasteland,
het zeezout kleeft in korsten aan hun huid,
ontsnapt aan onheil gaan ze blij aan land –
zo was haar echtgenoot, toen zij hem zag,
een bron van vreugde en haar blanke armen
lieten zijn hals niet één moment meer los.

Odyssee 23.233-240

Naast talloze kleine vergelijkingen staan er in Ilias en Odyssee van Homeros tweehonderdveertig breed uitgewerkte vergelijkingen. Het zijn poëtische miniaturen die uiteraard op de eerste plaats binnen hun steeds wisselende context moeten worden gelezen en begrepen. Maar ze zijn ook perfect leesbaar en hoogst genietbaar als zelfstandige schilderingen waarin natuur en menselijke bedrijvigheid dienen als vergelijking voor feiten en fenomenen in de homerische epen. Homeros-vertaler Lateur stelde een thematische bloemlezing samen, Homeros-kenner Kristoffel Demoen schreef een verhelderend nawoord.

Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) is classicus en publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. In 2016 verscheen bij Uitgeverij P een heruitgave van zijn vertalingen van de Latijnse dichter Ausonius. Voor zijn vertaling van de Ilias (Athenaeum, 2010) kreeg hij in 2013 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Let-teren, in 2017 werd zijn Odysseevertaling (Athenaeum, 2016) bekroond met de Prijs van het Nederlands Klassiek Verbond. [www.patricklateur.be]

Kristoffel Demoen is hoogleraar Griekse letterkunde aan de Universiteit Gent, waar hij onder meer college geeft over Homeros en over het vertalen van de klassieken.